Søofficersrullen(slsrullen) indeholder pr. 14. maj 2021 data for 3399 danske søofficerer. De anvendte kilder er:

1673 – 1910

T. A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932 I – II, 1935”.

Bogen indeholder artikler om i alt 1930 søofficerer, hvoraf 1791 er udnævnt før 1910. Fra omkring 1675 bliver officerernes karrierer så regelmæssige, at det har været muligt at skrive et computerprogram, som udtrækker persondata for 1552 officerer og deres 5620 udnævnelser og forfremmelser.

Et uddrag af en sådan artikel er:

1083. Braëm, Peter Holger, f. 4/4 1829 i Kbh. (Holmens K.); Søn
af Kommandør Johan Frederik B. og Hustru Serene Margrethe f. Lindam; […]
1843 Kadet, 1848 m. Korvetten Flora, 17/3 1849 Sekltnt., s. A. m.
Linieskibet Skjold, derefter i Dampskibet Ægir, 1850 m. Fregatten Havfruen,
1851—52 m. Briggen Ørnen til Vestindien, 26/6 1856 tilstaaet
1 Aars Permission for at gøre en Rejse m. Briggen Jylland til Callao,
24/3 1858 Ltnt., [og så videre] …

Se det tilsvarende stambladet http://slsrullen.dk/stamblad/?pid=3644

1910-2010

Henrik Muusfelt, Søofficersrulle 1910-2010, Særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, nr.5 2010

Rullen indeholder 1531 søofficerer og 4655 forfremmelser. HC Bjerg havde heldigvis stadig Muusfeldts word-filer, og jeg skrevet et program, som kan læse rullens tabeller.

2011 og frem

FPS har sendt udtræk med alle forfremmelser fra 2010 – 2020 og sender årligt et udtræk med årets forfremmelser. Forfremmelserne er kun identificeret med tordenskjoldsnummer.

Hvert år oplyses årets kadetter om søofficersrullen, og de interesserede giver deres samtykke til at deres navne registreres i rullen.