Peter Holger Braëm


Født: 4. april 1829

Død: 23. juli 1897

Tordenskiold nr.: 1083

Niels Juel nr.: 1261

17. marts 1849

24. marts 1858

28. maj 1868

27. dec. 1880

18. nov. 1889

Sekundløjtnant

Løjtnant

Kaptajn

Kommandør

Afgået