Persondata

Dataansvarlig

Bestyrelsen for Søe-Lieutenant-Selskabet er dataansvarlig.

Postadresse:
Kastellet 1, 2100 København Ø
CVR: 34369410
Mail: sls@sls1784.dk
Website: www.sls1784.dk

Formål med behandlingen

Registrering af søofficers personoplysning er en tradition, som begyndte 1832. Senest udgav Tidsskrift for Søvæsen i 2010 et særnummer: Søofficersrulle 1910 – 2010. Formålet med disse udgivelser har været at understøtte forskning i dansk marinehistorie. Formålet med den Webbaserede Søofficersrulle er at samle alle data fra de trykte søofficersruller og videreføre denne tradition.

Personoplysninger

Databasen indeholder personoplysninger om søofficerer, som har tjent eller gør tjeneste i Søværnet. Oplysningerne kan omfatte:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Tordenskjoldsnummer
 • Forfremmelser: dato og grad
 • Dato for fratrædelse
 • Dato for død

Modtagere af personoplysninger

Søløjtnantselskabets medlemmer har adgang til alle oplysninger. For offentligheden er der følgende begrænsninger:

 • Døde: ingen begrænsninger
 • Fratrådte søofficerer: fornavne angives kun med initialer
 • Tjenestegørende søofficerer:
  • udnævnt før 1/9 2010: ingen angivelse af fornavne
  • undævnt efter 1/9 2010: ingen visning

Kilder

Personoplysninger stammer fra følgende kilder:

 • Tidsskrift for Søvæsen 2010/5 181. årgang særnummer Søofficersrulle 1910 – 2010
 • Søofficerer udnævnt efter 1/9 2010:selvrapportering sammen med en samtykkeerklæring
 • Forsvarsministeriets personalestyrelse: forfremmelser kun identificeret ved søofficerernes Tordenskjoldsnumre

Varighed af opbevaring

Alle oplysninger bliver opbevaret til evig tid.

Rettigheder

Registrerede personer har ret til at oplysninger bliver berigtiget, begrænset eller slettet. Det sker ved henvendelse til den dataansvarlige. Yderligere oplysninger om rettigheder findes på www.datatilsynet.dk.