Ivar Hope


Født: 15. juni 1903

Død: 16. juni 1992

Tordenskiold nr.: 1473

Niels Juel nr.: 1651

1. sept. 1924

1. sept. 1925

1. juli 1934

1. okt. 1939

16. dec. 1949

1. okt. 1955

30. juni 1965

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået