Peder Carl Sophus Jensen


Født: 17. juli 1891

Død: 14. juli 1988

Tordenskiold nr.: 1382

Niels Juel nr.: 1560

23. sept. 1911

18. maj 1912

1. jan. 1921

24. dec. 1929

1. april 1936

1. april 1940

31. juli 1953

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået