Hans Jørgen Rasmussen


Født: 30. juni 1899

Død: 31. jan. 1972

Tordenskiold nr.: 1447

Niels Juel nr.: 1625

9. feb. 1921

1. jan. 1922

15. okt. 1930

1. okt. 1937

1. dec. 1945

1. maj 1949

31. aug. 1958

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået