Poul Adam Mørch


Født: 25. marts 1898

Død: 11. aug. 1987

Tordenskiold nr.: 1445

Niels Juel nr.: 1623

19. sept. 1919

1. okt. 1920

7. maj 1930

1. okt. 1937

1. sept. 1945

1. juli 1950

31. marts 1960

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået