Hans Børge Larsen


Født: 25. sept. 1898

Død: 12. dec. 1971

Tordenskiold nr.: 1442

Niels Juel nr.: 1620

19. sept. 1919

1. okt. 1920

24. okt. 1928

24. juni 1937

1. sept. 1945

16. dec. 1949

30. sept. 1960

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået