Hans Vilhelm Kaalund


Født: 10. nov. 1895

Død: 8. okt. 1957

Tordenskiold nr.: 1435

Niels Juel nr.: 1613

14. sept. 1918

1. okt. 1919

7. feb. 1927

1. april 1937

1. sept. 1941

1. nov. 1951

8. okt. 1957

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået