Kaj Lundsteen


Født: 16. marts 1898

Død: 20. april 1977

Tordenskiold nr.: 1433

Niels Juel nr.: 1611

14. sept. 1918

1. okt. 1919

15. juli 1926

1. feb. 1937

1. dec. 1940

5. maj 1945

1. sept. 1945

31. marts 1963

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået