Svend Ramlau-Hansen


Født: 29. dec. 1897

Død: 30. sept. 1961

Tordenskiold nr.: 1430

Niels Juel nr.: 1608

14. sept. 1918

1. okt. 1919

15. jan. 1926

1. april 1936

1. april 1940

1. juni 1947

31. dec. 1957

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået