Eyvind Masaeus Dahl


Født: 28. maj 1895

Død: 13. maj 1955

Tordenskiold nr.: 1423

Niels Juel nr.: 1601

15. sept. 1917

1. okt. 1918

1. okt. 1924

1. april 1935

1. okt. 1939

1. maj 1946

1. nov. 1951

13. maj 1955

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået