Carl Hammerich


Født: 25. april 1888

Død: 21. marts 1945

Tordenskiold nr.: 1365

Niels Juel nr.: 1543

30. sept. 1908

1. maj 1909

15. okt. 1919

1. nov. 1923

1. juli 1932

1. aug. 1937

1. april 1940

21. marts 1945

Sekundløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået