Christian Vilhelm Evers


Født: 18. okt. 1887

Død: Ukendt

Tordenskiold nr.: 1368

Niels Juel nr.: 1546

30. sept. 1908

30. juli 1909

15. okt. 1919

1. sept. 1924

1. juli 1932

1. okt. 1937

30. nov. 1945

Sekundløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået