Emmanuel Briand de Crévecoeur


Født: 18. juni 1882

Død: 2. juli 1968

Tordenskiold nr.: 1344

Niels Juel nr.: 1522

30. aug. 1902

9. marts 1905

19. okt. 1916

15. okt. 1930

1. april 1932

1. okt. 1937

30. aug. 1945

Sekundløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået