Henrik Vilhelm Augsburg


Født: 26. april 1885

Død: 10. sept. 1967

Tordenskiold nr.: 1360

Niels Juel nr.: 1538

28. sept. 1907

14. maj 1908

8. juli 1919

8. juli 1923

1. april 1932

17. juni 1937

31. jan. 1946

Sekundløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået