Carl August Severin Westermann


Født: 14. feb. 1894

Død: 22. maj 1947

Tordenskiold nr.: 1406

Niels Juel nr.: 1584

20. sept. 1915

1. juli 1916

1. jan. 1923

1. dec. 1931

1. juli 1932

1. okt. 1937

1. sept. 1945

22. maj 1947

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået