Povl Scheibel


Født: 11. jan. 1893

Død: 4. dec. 1975

Tordenskiold nr.: 1394

Niels Juel nr.: 1572

19. sept. 1913

1. aug. 1914

1. jan. 1923

9. april 1924

1. dec. 1931

1. feb. 1937

1. sept. 1945

31. jan. 1955

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået