Ole Brinck-Lund


Født: 13. dec. 1918

Død: 23. sept. 2008

Tordenskiold nr.: 1565

Niels Juel nr.: 1743

1. aug. 1941

1. aug. 1942

1. aug. 1946

1. maj 1951

1. juni 1958

1. okt. 1964

1. dec. 1965

30. april 1973

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået