Henning Leonard Prause


Født: 26. jan. 1918

Død: 27. marts 2000

Tordenskiold nr.: 1553

Niels Juel nr.: 1731

10. juni 1940

1. april 1941

1. sept. 1945

20. nov. 1950

1. okt. 1955

1. sept. 1962

31. jan. 1980

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået