Preben Peter Holm


Født: 5. juni 1915

Død: 1. maj 1995

Tordenskiold nr.: 1545

Niels Juel nr.: 1723

1. sept. 1939

1. april 1940

1. juni 1944

20. nov. 1950

1. feb. 1955

1. marts 1962

30. juni 1977

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået