Jørgen Petersen


Født: 17. jan. 1916

Død: 6. sept. 1986

Tordenskiold nr.: 1544

Niels Juel nr.: 1722

1. sept. 1939

1. april 1940

1. april 1944

20. nov. 1950

1. nov. 1954

14. feb. 1962

2. nov. 1972

31. juli 1980

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået