Aage Oscar Schulze


Født: 7. marts 1913

Død: 23. maj 1998

Tordenskiold nr.: 1534

Niels Juel nr.: 1712

29. sept. 1936

1. aug. 1937

1. aug. 1941

1. dec. 1947

2. jan. 1953

1. okt. 1960

31. marts 1975

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået