Poul Würtz


Født: 23. maj 1912

Død: 13. juni 1972

Tordenskiold nr.: 1526

Niels Juel nr.: 1704

18. sept. 1935

11. sept. 1936

1. okt. 1940

15. maj 1947

1. nov. 1951

1. april 1960

Ukendt

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået