Adam Helms


Født: 14. juni 1912

Død: 16. jan. 2011

Tordenskiold nr.: 1525

Niels Juel nr.: 1703

18. sept. 1935

11. sept. 1936

1. okt. 1940

1. april 1947

1. nov. 1951

1. sept. 1958

1. juni 1961

30. juni 1977

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået