Svend Wolf Frandsen


Født: 7. juli 1891

Død: 18. feb. 1959

Tordenskiold nr.: 1388

Niels Juel nr.: 1566

19. sept. 1912

21. juli 1913

7. juni 1922

15. okt. 1930

16. aug. 1933

1. okt. 1939

31. juli 1954

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajn

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået