Mogens Schmidt


Født: 12. juni 1909

Død: 28. sept. 1990

Tordenskiold nr.: 1507

Niels Juel nr.: 1685

1. sept. 1931

1. sept. 1932

1. maj 1939

1. feb. 1946

30. juni 1949

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået