Holger Westenholz


Født: 11. aug. 1908

Død: 7. april 1970

Tordenskiold nr.: 1506

Niels Juel nr.: 1684

1. sept. 1931

1. sept. 1932

13. sept. 1939

1. juli 1946

1. okt. 1950

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået