Eugene Thorbjørn Sølling


Født: 15. marts 1906

Død: 13. marts 1966

Tordenskiold nr.: 1501

Niels Juel nr.: 1679

1. sept. 1930

1. sept. 1931

1. april 1939

1. sept. 1945

11. maj 1954

Ukendt

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Afgået