Jens Julius Westrup


Født: 20. marts 1906

Død: 26. jan. 1976

Tordenskiold nr.: 1488

Niels Juel nr.: 1666

1. sept. 1928

11. sept. 1929

1. april 1937

1. sept. 1941

1. nov. 1951

1. jan. 1958

31. marts 1968

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået