Erik Groth


Født: 19. aug. 1905

Død: 11. sept. 1962

Tordenskiold nr.: 1485

Niels Juel nr.: 1663

1. sept. 1927

1. sept. 1928

1. april 1936

1. jan. 1941

13. juni 1951

1. april 1957

Ukendt

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået