Jørgen Henrik (Jørgensen) Harms


Født: 25. nov. 1902

Død: 6. marts 1991

Tordenskiold nr.: 1479

Niels Juel nr.: 1657

1. sept. 1925

1. sept. 1926

1. okt. 1935

1. okt. 1939

15. okt. 1952

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået