Aage Linde


Født: 9. dec. 1904

Død: 16. juli 1980

Tordenskiold nr.: 1477

Niels Juel nr.: 1655

1. sept. 1925

1. sept. 1926

1. april 1935

1. okt. 1939

1. maj 1950

1. feb. 1955

1. aug. 1958

31. dec. 1969

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Kontreadmiral

Afgået