Ulf Hertz


Født: 12. sept. 1902

Død: 25. dec. 1984

Tordenskiold nr.: 1475

Niels Juel nr.: 1653

1. sept. 1924

1. sept. 1925

1. okt. 1934

1. okt. 1939

1. maj 1950

1. aug. 1954

30. sept. 1964

Søløjtnant II

Søløjtnant I

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået