Erik Garde


Født: 16. juli 1891

Død: 27. april 1957

Tordenskjold nr.: 1383

Niels Juel nr.: 1561

23. sept. 1911

18. maj 1912

13. okt. 1922

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået