Harald Vilhelm Jastrau


Født: 25. aug. 1898

Død: 28. jan. 1930

Tordenskjold nr.: 1448

Niels Juel nr.: 1626

9. feb. 1921

1. jan. 1922

28. jan. 1930

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået