Erik Helgesen Vedel


Født: 12. jan. 1898

Død: 21. aug. 1933

Tordenskjold nr.: 1437

Niels Juel nr.: 1615

19. sept. 1919

1. okt. 1920

9. marts 1927

21. aug. 1933

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Afgået