Hans Henrik Spøhr


Født: 28. dec. 1955

Død: 3. aug. 1996

Tordenskjold nr.: 2001

Niels Juel nr.: 2179

1. juli 1980

1. april 1985

1. juli 1990

Ukendt

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Afgået