Dynes Birch Ole Andersen


Født: 11. juni 1897

Død: 12. juli 1925

Tordenskjold nr.: 1436

Niels Juel nr.: 1614

14. sept. 1918

1. okt. 1919

12. juli 1925

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået