Palle Cortes


Født: 3. okt. 1951

Død: 22. okt. 2008

Tordenskjold nr.: 1967

Niels Juel nr.: 2145

1. juli 1975

1. juli 1980

1. juli 1987

1. sept. 1994

1. sept. 1999

Ukendt

Premierløjtnant

Kaptajnløjtnant

Orlogskaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået