Ove Henrik Cosmus von Bornemann


Født: 5. nov. 1894

Død: 20. feb. 1986

Tordenskjold nr.: 1429

Niels Juel nr.: 1607

1. dec. 1917

1. okt. 1918

10. jan. 1924

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået