Hector Frederik Kiær


Født: 3. juni 1895

Død: 21. dec. 1969

Tordenskjold nr.: 1424

Niels Juel nr.: 1602

15. sept. 1917

1. okt. 1918

31. dec. 1928

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået