Greve Erik Gebhart Oslar Frederik Moltke


Født: 27. okt. 1896

Død: 5. april 1922

Tordenskjold nr.: 1422

Niels Juel nr.: 1600

15. sept. 1917

1. okt. 1918

19. nov. 1919

Sekondløjtnant

Premierløjtnant

Afgået