Lauritz Lauritzen Stavanger


Født: 1650

Død: 7. marts 1718

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 45

1686

30. dec. 1697

21. okt. 1699

8. marts 1710

17. juli 1711

7. marts 1718

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået