Jørgen Skeel


Født: 27. jan. 1666

Død: 23. juli 1704

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 27

5. nov. 1687

12. april 1692

29. dec. 1697

23. juli 1704

Sekundløjtnant

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Afgået