Magnus Sehested


Født: 1664

Død: 2. okt. 1710

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 28

8. aug. 1685

5. april 1690

29. dec. 1697

20. dec. 1704

2. okt. 1710

Løjtnant

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Afgået