Christen Thomesen Sehested


Født: 24. aug. 1664

Død: 13. sept. 1736

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 23

19. marts 1687

19. feb. 1690

28. dec. 1697

8. marts 1701

20. dec. 1704

9. marts 1711

1. okt. 1715

22. april 1718

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Viceadmiral

Admiral

Afgået