Knud Reedtz


Født: 15. juli 1663

Død: 8. marts 1734

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 22

23. okt. 1686

18. feb. 1691

28. dec. 1697

8. marts 1701

20. dec. 1704

13. marts 1710

29. juni 1714

30. dec. 1719

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Kommandør

Schoutbynacht

Viceadmiral

Admiral

Afgået