Mathias von Paulsen


Født: Ukendt

Død: 25. feb. 1710

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 5

8. aug. 1676

15. nov. 1677

17. marts 1678

11. sept. 1680

26. april 1684

17. aug. 1689

30. dec. 1697

25. feb. 1710

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajnløjtnant

Kaptajn

Kommandørkaptajn

Schoutbynacht

Viceadmiral

Admiral

Afgået