Thies Carstensen Nyebuhr (Nybur)


Født: 1656

Død: 6. maj 1710

Tordenskiold nr.: var ikke indført

Niels Juel nr.: 36

29. marts 1683

23. sept. 1684

9. april 1689

28. dec. 1695

17. marts 1703

6. maj 1710

Ltnt. i Maanedstjeneste

Ltnt. i Aarstjeneste

Kaptajnløjtnant

Kapt. af 2. kl.

Kommandørkaptajn

Afgået